Sunday, December 21, 2008

Ny Blog

Da mitt blog på Angelfire ikke var tilgjengelig fra Kina, har jeg startet ett nytt hos Blogspot. Dere får fremdeles alle informasjoner fra denne kilden.

No comments:

Post a Comment